Blog

Henrique Cesar之巴西热辣美女[25P]

提到巴西,你首先会想到肯定是桑巴还有足球,当然还会有巴西热辣的美女,土生土长的巴西摄影师Henrique Cesar只对美女感兴趣,他镜头下的女性,热辣充满着简单粗暴的性感诱惑。

Henrique Cesar的拍摄手法跟他的作品一样简单粗暴,偏欧美的镜头语言在粗暴中又带着唯美的韵味,自然光和人造光的合理搭配,再配合巴西模特的出色演艺,简直勾魂夺魄,让人不能自已。

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (1)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (2)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (3)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (4)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (5)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (6)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (7)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (8)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (9)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (10)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (11)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (12)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (13)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (14)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (15)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (16)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (17)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (18)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (19)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (20)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (21)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (22)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (23)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (24)

Henrique Cesar之巴西热辣美女 (25)

没有评论

Leave a Reply